با سلام و آرزوی سلامتی کامل برای شما مددجوی گرامی: از اینکه بیمارستان ما را برای درمان انتحاب نمودید از شما سپاسگزار هستم. بر آنیم برای ارائه هر چه بهتر خدمات پرستاری در این بیمارستان نظرات شما برای تیم پرستاری بسیار حائز اهمیت است. لذا از شما مددجوی گرامی تقاضا می گردد این پرسشنامه را که با هدف تعیین میزان رضایتمندی بیماران محترم از مراقبت های پرستاری طراحی شده است را تکمیل نمایید. کافی است در مقابل هر عبارت فقط جای خالی را که مطابق با نظر شماست، علامت بزنید لطفا پس از تکمیل پرسشنامه و قبل از خروج بیمارستان آن را به مسئول / منشی بخش تحویل نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب