پرسشنامه حاضر به منظور بررسی میزان رضایت شما از شغل سازمانی که در آن مشغول فعالیت هستید طراحی شده است . خواهشمند است پس از مطالعه دقیق موارد عنوان شده ، میزان رضایت خود را در قالب یکی از گزینه های "بسیار راضی ، راضی ، تا حدودی راضی ، ناراضی ، بسیار ناراضی "مشخص نمایید . بدون شک صحت و دقت اطلاعات ارائه شده توسط شما در جهت رفع مشکلات موجود توسط مسئولین مربوطه موثر خواهد بود . داده های ثبت شده شما به صورت محرمانه حفظ خواهد شد . " از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را دارد "
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب